Recreatie

FotogebruikFotomateriaal:

Tijdens allerlei activiteiten van Recreatie Te Boomsgoed worden er van kinderen en ouders foto´s gemaakt. Die foto´s zijn vervolgens vaak te zien op de website en social media. Kinderen en ouders stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geven de foto´s een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze camping. Verder worden bepaalde foto´s ook gebruikt voor publicaties zoals de nieuwsbrief, de flyers en de website.

Zorgvuldigheid

Het publiceren van foto´s voor de verschillende doeleinden wordt altijd zeer zorgvuldig gedaan. Met name bij grotere publicaties vragen we de betrokken vaak eerst om toestemming. Bij de grote hoeveelheden foto´s zoals die op de website geplaatst worden is het niettemin praktisch onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde kinderen en ouders toestemming te vragen. Door een zorgvuldige selectie heeft publicatie van foto´s tot op heden zelden tot problemen geleid. Veel ouders en kinderen vragen zelfs vaak wanneer de foto´s op de site te zien zullen zijn.

Bezwaar maken tegen gebruik beeldmateriaal

Toch kunnen kinderen en/of ouder(s)/verzorger(s), maar ook medewerkers, bezwaar hebben tegen publicatie van foto´s waarop zij zelf of waarop eigen kinderen staan afgebeeld. In dat geval kan men dit bezwaar aan Te Boomsgoed kenbaar maken door daarvoor een speciaal formulier in te vullen, te ondertekenen en naar ons op te sturen. foto´s met de betrokkene zullen dan niet (meer) gebruikt worden op de website en in gedrukte publicaties van onze camping.

Zonder een schriftelijk bericht gaan wij er vanuit dat we beeldmateriaal van kinderen, ouders en medewerkers in publicaties en op de website mogen gebruiken.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever.

Alle rechten voorbehouden.
© JEKADU webdesign


Date Created: Thu Nov 7 22:15:11 2013